Groot Kempische Republiek

Actueel

Gezondheid

Een gezonde bevolking is een noodzaak voor een land. Zonder gezonde mensen geen invulling van werkgelegenheid en zonder werk geen geld om Gezondheidszorg te kunnen betalen. Daarom mag zoiets belangrijks als gezondheid niet overgelaten worden aan een commerciele partij, het is een nationale zorg.

Aangezien het Belgische Systeem met communales efficienter, goedkoper maar ook beter werkt dan het Nederlandse system, wordt dit geimplementeerd in de GrootKempische Republiek.

Iedere geregistreerde inwoner heeft automatische recht op gezondheidszorg. Het is voor niet inwoners ook mogelijk om hiervoor een contract af te sluiten, hierbij zijn de werkelijke kosten voorzien.


Veiligheid

De Kempenaar heeft altijd have en goed verdedigd.  Dit heeft geresulteerd in een laag criminaliteitscijfer. Door vergaande beperkingen op wapenbezit door de Belgische en Nederlandse centrale regering is de criminaliteit ernstig togenomen.

In de Kempische Republiek kan eenieder een wapen aanschaffen. Dit wapen wordt bij de lokale politie geregistreerd op een centraal systeem. Gedegen opslag van wapens en een veiligheidscursus zijn verplicht.

Verkoop naar het buitenland en zonder registratie bij de Politie is niet toegestaan. Van alle wapens die het land binnenkomen worden de kenmerken van het afgeschoten projectiel bewaard, zodat bij een misdrijf er direct een relatie gelegd kan worden met de eigenaar van het wapen.


Milieu

Een belangrijk onderdeel van veiligheid op langere termijn is een levenswijze die past bij het biotoop waarin we leven.

Het streven is om in 2050 een balans bereikt te hebben tussen bevolkingsaantal en energie-, water- en zuurstofgebruik op ons eigen grondgebied.

Diensten

Medewerkers van Veiligheidsdiensten zoals Politie, Brandweer, Ambulance  en leger hebben een voorkeur voor het helpen van andere mensen.

In dat kader is het belangrijk dat zij hun hulpvaardigheid kunnen gebruiken en daar ook de verantwoordelijkheid voor kunnen en mogen nemen.

Om capaciteitsproblemen door overlap te voorkomen worden deze diensten geintegreerd in een centrale veiligheidsdienst.

Uiteraard moeten zij daarvoor kunnen beschikken over de feitelijke steun van de bevolking.

Hiervoor is het noodzakelijk dat elk lid van de bevolking beschikt over een verplichte basisopleiding en in geval van nood beschikbaar is voor ondersteuning van de centrale veiligheids dienst.

Sustainability

Veel van de huidige producten zijn gemaakt om liefst zo kort mogelijk mee te gaan zodat er nieuwe verkocht kunnen worden. Alhoewel commercieel verdedigbaar is dit natuurlijk op langere termijn een verspilling van materiaal en energie. Voor goederen die geleverd gaan worden in de de Groot-Kempische Republiek gaat een minimale aantoonbare levensduur gelden van 20 jaar.  De goederen moeten zo ontworpen zijn dat gedurende die periode deze repareerbaar en/of upgradebaar zijn.