Groot Kempische Republiek

Actueel

Risicos en de samenleving

Leven is een risico met een 100% duidelijk uitkomst: iedereen sterft.

Waar het om gaat wat wij als samenleving acceptabel vinden. Elke beslissing die genomen wordt heeft direct of indirect invloed op het leven van enkelen of velen. Het doet het altijd leuk om te kunnen roepen "wij hebben het aantal doden beperkt tot zo-en-zoveel". Wat daarbij vaak vergeten wordt dat dat ten koste gaat van tijd- en dus levens- verlies van anderen. Het verkeer is een mooi voorbeeld: de maximum snelheid verlagen scheelt een tiental doden per jaar.  Maar de vraag is of dat in het grote plaatje zinvol is. Tegenover de winst van enkele levens staat het verlies van levenstijd voor al die miljoenen die dagelijks 10 minuten langer onderweg naar hun werk zijn. 30 jaar lang, 10 minuten per dag is ook ruim 3 maanden zinnig levensverlies per persoon. Voor 1 miljoen werkenden betekend dit ruim 7600 jaar cumulatief verlies aan levenstijd per jaar.

Uiteraard is dit een glijdende schaal en als wij het ons als samenleving kunnen veroorloven om geen onverwachte doden meer te hebben zou dat mooi zijn, ook al is dit op korte termijn onrealistisch.

De regering zal voor het  risico op diverse gebieden jaarlijks een streefwaarde toekennen aan een acceptabele levensverliesfactor.

Challenge your preconceptions or they will challenge you!