Groot Kempische Republiek

Actueel

Financiele model

Al meer dan een eeuw is het adagio in de economische leerscholen dat er groei moet zijn zodat de bevolking geld heeft om te consumeren. Je reinste volksverlakkerij natuurlijk, want tegenover de zogenaamde groei staat een even grote of grotere inflatie, met als resultaat enorme hoeveelheden gebakken lucht die met enige regelmaat imploderen en meestal de bevolking met de schade en het verlies laten zitten.

Iedere Kempenaar met gezond verstand weet dat je een fietsband wel op kunt blijven pompen maar dat op een gegeven moment de band toch van de velg springt en je niet meer kunt fietsen. Er is daarom nood aan een nieuw economische model dat gebaseerd is op de draagkracht van het land zelf. De theoretische waarde van de Fk is direct gerelateerd aan de werkelijke waarde van wat zich op en in de Groot-Kempisch grondgebied bevindt minus de aanwezige goud en andere soorgelijke reserves. In die mate dat deze afwijkt van de waarde van de Euro  levert dit een positieve of negatieve waardering van de Fk op. Zodra de waarde van de Fk meer dan 5% van de Euro afwijkt dient de regering goud of een vergelijkbaar waardemiddel te kopen of te verkopen om de balans weer in stand te brengen.

Voor de financiering van de Groot Kempische Republiek wordt teruggegrepen op het succesvolle Turkse model: voor investeringen tot 10 miljoen euro wordt geen herkomst gevraagd, betalingen dienen te geschieden binnen 29 dagen na factuurdatum, anders betaald de staat, en deze verhaald e.e.a. op de wanbetaler incl 19% interest en kosten per maand.

Dankzij de vereenvoudiging van de overheidsuitgaven blijft alleen de BTW heffing als bronbelasting over. Dus geen roerende en/of onroerende voorheffing, loonbelasting of ander centrale heffingen. De lokale belastingen hebt u zelf direct invloed op!

Munteenheid

De munteenheid is de in de volksmond al redelijk veel gebruikte Fk (Florein uit de Kempen, spreek uit FuK) en is uit praktische overwegingen direct gerelateerd aan de Euro

Samen staan we Sterk!

Op naar de

Groot-Kempische Republiek!