Groot Kempische Republiek

Actueel

Welkom op onze website!

Op deze website vindt u allerhande zaken die van belang zijn voor de Kempenaar, zowel (nu nog) in nederland als in Belgie.

Doelstelling Groot Kempische Republiek

De Groot Kempische Republiek is een non-conformanistische pragmatische organisatie die als doelstelling heeft de inefficiente en op zichzelf georienteerde burokratien in den Haag en Brussel aan de kaak te stellen. Naar goed Kempische aard gebeurd dit door met pragmatische alternatieven te komen. Als deze pragmatische alternatieven niet overgenomen worden doorde den Haag en Brussel is de maat vol, er volgt dan een afsplitsing zodat de Kempenaren hun vrijheid terugkrijgen en weer volgens hun eigen wijze kunnen gaan leven.

Volksaard

De volksaard van de Kempenaren is er van oudsher een van hard werken, goed eten, drinken, samen problemen oplossen, gezond verstand gebruiken en niet zeveren. De gemiddelde arbeidsweek is 60 uur waarvan 40 uur in dienst van een bedrijf en 20 uur voor eigen rekening of voor de samenleving.

Geografie

De Groot Kempische Republiek beslaat ruwweg het gebied dat begrensd wordt door de Schelde, Maas en Demer en is gebaseerd op het gebied dat in de Romeinse tijd Campina genoemd werd, voor de helft op het oude Nederlandse grondgebied en voor de helft op het Belgische grondgebied.


Geschiedenis

De verdeling van de Groot Kempische Republiek is in 1815 kunstmatig tot stand gekomen bij de oprichting van Belgie, toen noch de nieuwe Belgisch Waals/Vlaamse regering noch de Hollandse regering rekening wenste te houden met de wensen van de bewoners van de Kempen.

Hierdoor is een eeuwenlange bezetting ontstaan door twee staten, de Hollanders en de Walen, Vlamingen en Brusselaren, analoog aan West- en het door de Russen bezet Oost-Duitsland, Oekraine en Georgie, Ierland en bezet Noord-Ierland, Noord- en Zuid Vietnam, Noord- en Zuid Korea. Ook de eeuwenlange bezetting van Schotland door de Engelsen, die na eeuwen van onderdrukking ook het heft weer in eigen handen nemen is een mooi voorbeeld.

Zoals de geschiedenis leert is het resultaat altijd hetzelfde, dankzij onderdrukking, uitbuiting en gebrek aan respect voor cultuur en vrijheid van bezette gebieden leidt dit vroeg of laat tot een revolutie en tot het verbreken van banden met de kunstmatige moederlanden.

De Groot Kempische Republiek is hier geen uitzondering op. Dankzij de kwalitatieve verarming van de regeringen in Den Haag en Brussel, die net als aan het eind van het Romeinse Rijk, zich verliezen in zelfverheerlijking en zelfverrijking en een gebrek aan realiteitszin, is de basis geschapen voor een hernieuwde eenwording  van de Nederlandse en Belgische Kempen tot de Groot-Kempische Republiek.

Taal

De Kempische spreektaal is gebaseerd op het laat Middeleeuwse Diets zoals dat langs de hele West-Kust van Noord-West Europa gesproken werd. De invloeden van veel internationale contacten zijn er nog steeds. Om niemand van de bewoners tekort te doen maar ook de realiteit niet uit het oog te verliezen is bepaald dat de taal voor minimaal 60% uit Nederlands dient te bestaan.

Bestuursvorm

Het voorlopig bestuur van de Groot-Kempische Republiek heeft een uitgebreide studie gemaakt van de beste bestuursvormen zoals die op het moment in de wereld gangbaar zijn. Er is gekozen voor een bestuursvorm analoog aan het Zwitserse model van Kantons waardoor de overzichtelijkheid van en betrokkenheid door de bevolking  maximaal is. Ook wordt de complexiteit van de politiek en bijbehorende afmeting van de bureaucratie hierdoor laag gehouden.

Werkgelegenheid

Aan de basis van werkgelegenheid ligt de vraag naar producten en diensten. Om een business case haalbaar te maken is het noodzakelijk dat de optelling van materialen en mensuren om een product of dienst te maken laag genoeg is zodat het voor een potentiele koper zinvol is om tot aankoop over te gaan.

Aangezien de Kempen slechts een beperkte hoeveelheid grondstoffen bezitten is de factor mensuurkosten van cruciaal belang. Deze is ook verantwoordelijk geweest voor de industrialisatie en de verbetering van de welvaart van de de Kempen aan het eind van de 19e en het begin van de 20 eeuw.

De Grootkempische Republiek heeft een onconventionele maar efficiente manier ontwikkeld om de loonkosten met 30% te reduceren.


De bezetting van de Kempen door de eeuwen heen

Romeinse Bezetting

Bourgondische Bezetting

Habsburgische Bezetting


Spaanse Bezetting


Nederlandse bezetting

Belgisch-Nederlandse bezetting